Villkor

Leveranser

Från vårt lager i Slagelse, Danmark, eller efter annan överenskommelse med minsta antal enligt våra normala skriftliga försäljningsvillkor. Med reservation för för eventuellt slutsålda och utgående varor.

Priser

Priserna är exkl. moms

Reklamationer

Eventuella reklamationer skall skriftligtligen inkomma senast 2 dagar efter varans mottagande. BATO Nordic a/s är inte ansvarig för eventuella förluster, tidtabeller, vinster eller liknande indirekta förluster.

Returer

Varor mottages endast i retur efter överenskommelse. Försändelser som skickas med mottagarfrakt eller utan porto till oss skickas omgående i retur.

Alla varor ska vara säljbara och med origilaemballage
Icke säljbara varor returneras tilbaka utan åtgärd.
Sändningar med eget fraktbolag , skall sändas utan fraktkostnad.
Om BATO evektuellt skall stå för fraktkostnad, bokas den av oss.
Vi alla returer dras 20% ifrån för att täcka hanteringskostnader mm vid returer,
om inget annat är avtalat.

Produktansvar

BATO har en produktansvarsförsäkring, som täcker ev skada på person eller sak - efter det att prövning skett enligt gällande lag och kan påläggas BATO Nordic a/s ansvar. BATO Nordic a/s kan inte hållas ansvarig för eventuella driftavbrott, förseningar, ekonomiska förluster och liknande orsakas i samband med detta.

Garanti

För varor med emballage som är märkt med Lifetime Warrenty gäller nedanstående:

BATO ProfTool Lifetime Warrenty: Eventuella defekta varor ersätts till 100% med produkter, om orsaken är produktionsfel eller materialfel. Defekter och fel som orsakas av otillbörligt användande, ingår ej under Lifetime Warranty.


Great Britain
Germany
Finland
Sweden
Norway
Denmark